Radio stations USA                                                                                              header

         

Privacy document

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De
buizenradioclub.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder
andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen
wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die
nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken
in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en
dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden,
te corrigeren of te verwijderen.

Buizenradioclub.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring
leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u
aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-12-2018

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks
door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave
duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:


• NAW gegevens (optioneel)
• Emailadres
• Uw gebruikersnaam
• Uw (profiel-) foto (optioneel)
• Geboortedatum (optioneel)
• IP-adres

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij
via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze
gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren
in het kader van uitvoering van de overeenkomst.


Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit
wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen
wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Publicatie

Bij gebruik van onze website worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet
zichtbaar zijn voor iedereen:
• uw (profiel-) foto
• door u zelf opgegeven informative
• de berichten die u plaatst op het forum

U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent.

Advertenties

Onze website vertoont geen advertenties.
Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn
ingeschakeld worden cookies geplaatst.


Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u
uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze website vatten wij op als
toestemming voor dit gebruik van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het
mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Derden kunnen geen cookies op de Buizenradioclub.nl plaatsen

Google Analytics

Wij gebruiken geen Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken.


Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor tot u uw account verwijdert of
laat verwijderen. Door u geplaatste berichten blijven ook na verwijderen van uw account zichtbaar.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het
verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering
van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande
gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met
uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens
door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer
het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie
in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de
gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

Henk van 't Kruis
Baden Powellweg 181
1069LG Amsterdam
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mailadres

JoomImages

 • Philips radio-ontvanger type 2531
 • Fotograaf: henk van limburg
 • Categorie: Philips
 • Downloads: 139
 • Omschrijving:

  Philips radiotoestel uit 1930. De radio-ontvanger heeft een philite behuizing.
  (foto Buurjongen)

 • IMG_3280
 • Fotograaf: H. van 't Kruis
 • Categorie: Philips B7X63A
 • Downloads: 0
 • Omschrijving: Diverse B7X63A revisie, meerdere toestellen
 • IMG_1289
 • Fotograaf: Admin
 • Categorie: REVISIE FOTO'S
 • Downloads: 0
 • Omschrijving: Braun Cockpit 260

JoomTreeview